Μια διαφορετική διάταξη πληκτρολογίου? ...

You are here because you have probably typed
www.twitter.com in another layout!
This address is often written as:

τςιττερ

τςιττερ.ψομ

ςςς.τςιττερ.ψομ

Για να ανοίξετε αυτή τη σελίδα, απλά κάντε κλικ πάνω του τη διεύθυνση

twitter.com

twitter.com

Πηγαίνετε στο ...

 
Thumbnail of www.twitter.com. Click here to visit.Home

twitter.com misspellings: τςιττερ τςιττερ.ψομ ςςς.τςιττερ.ψομ