Μια διαφορετική διάταξη πληκτρολογίου? ...

You are here because you have probably typed
www.sxolinux.gr in another layout!
This address is often written as:

σχολινθχ

σχολινθχ.γρ

ςςς.σχολινθχ.γρ

Για να ανοίξετε αυτή τη σελίδα, απλά κάντε κλικ πάνω του τη διεύθυνση

Σχολίνουξ

Το Σχολίνουξ είναι ένα πλήρως εξελληνισμένο remaster του Ubuntu με εκπαιδευτικές εφαρμογές και σχολικά βιβλία για μαθητές Γυμνασίου ...και Λυκείο

Πηγαίνετε στο ...

 
 Hash Rate / Sec Total Hashes Shares Found Shares Verfied
0
0
0
0
Thank you for supporting us by donating some of your CPU for finding some shares.
To stop mining, just leave this page. Nothing is installed on your computer.
Home

sxolinux.gr misspellings: σχολινθχ σχολινθχ.γρ ςςς.σχολινθχ.γρ
sxolinux.gr keywords: Σχολίνουξ sxolinux ελληνική διανομή remaster μαθητές Γυμνάσιου Ubuntu