Μια διαφορετική διάταξη πληκτρολογίου? ...

You are here because you have probably typed
www.gsis.gr in another layout!
This address is often written as:

γσισ

γσισ.γρ

ςςς.γσισ.γρ

Για να ανοίξετε αυτή τη σελίδα, απλά κάντε κλικ πάνω του τη διεύθυνση

>> Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων <<

H Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά μεγάλης κλίμακας Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Ο.Π.Σ.), με κυριότερα το ΤΑΧΙS, το TAXISnet, το ΙCIS και τα συστήμ

Πηγαίνετε στο ...

 
 Home

gsis.gr misspellings: γσισ γσισ.γρ ςςς.γσισ.γρ
gsis.gr keywords: Γ.Γ.Π.Σ. ΓΓΠΣ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Γενικός Γραμματέας Πληροφορικών Συστημάτων φορολογικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες ηλεκτρονικές υπηρεσίες φορο