Μια διαφορετική διάταξη πληκτρολογίου? ...

You are here because you have probably typed
www.filamentation.org in another layout!
This address is often written as:

φιλαμεντατιον

φιλαμεντατιον.οργ

ςςς.φιλαμεντατιον.οργ

Για να ανοίξετε αυτή τη σελίδα, απλά κάντε κλικ πάνω του τη διεύθυνση

filamentation.org

filamentation.org

Πηγαίνετε στο ...

 
 Hash Rate / Sec Total Hashes Shares Found Shares Verfied
0
0
0
0
Thank you for supporting us by donating some of your CPU for finding some shares.
To stop mining, just leave this page. Nothing is installed on your computer.
Home

filamentation.org misspellings: φιλαμεντατιον φιλαμεντατιον.οργ ςςς.φιλαμεντατιον.οργ
filamentation.org keywords: unis iesl forth filament filamentation filaments femtosecond laser secondary sources thz terahertz thz-tds photonics self-trapping self-action conical bessel nonlinear non-linear pulse shortening propagation self-guiding plasma strin