Μια διαφορετική διάταξη πληκτρολογίου? ...

You are here because you have probably typed
www.babylon.com in another layout!
This address is often written as:

βαβυλον

βαβυλον.ψομ

Για να ανοίξετε αυτή τη σελίδα, απλά κάντε κλικ πάνω του τη διεύθυνση

Babylon 8 Translation Software and Dictionary Tool

The Babylon 8 translation software offers instant full text, full Website and document translation in 75 languages. Trial version available to private and business customers

Πηγαίνετε στο ...

 
 Home

babylon.com misspellings: βαβυλον βαβυλον.ψομ